Vad är följerätt, Droit de suite?


Följerätt kallas även droit de suite eller konstnärsavgift.

Enligt lagen om upphovsrätt (Sverige: 1960:729) samt EG-direktiv (2001/84/EG) tillkommer en avgift vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk. Den är en upphovsrättslig ersättning till konstnären under dennes livstid och därefter till dennes arvingar under sjuttio år efter det år då konstnären avled.

Avgiften beräknas på klubbat pris och betalas på köparfakturan.

Ersättningen var tidigare fem procent av försäljningspriset, medan det nu är en fallande skala med allt lägre procentersättning ned till 0,25 procent vid ökande försäljningspris, med ett högsta ersättningsbelopp motsvarande 12 500 euro.


Rätten till följerättsersättning regleras i upphovsrättslagen 26 n - p § (Lag 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk). Följerätt utgår endast om försäljningssumman före provision överstiger en tjugondel av gällande prisbasbelopp. År 2017 motsvarar det 2 240 kronor.


Föremål som omfattas av Droit de suite markeras med ett D i föremålsförteckningen,

Följ oss

© Copyright. All Rights Reserved

Adress

Baron Rappes väg 28

363 42  Braås

Handelsbanken

Bg 349-9670